Sarani

Sarani Kontribui Osan $ 6000resin Komemora Loron Padroeira Parokia Fohorem Ba Dala XXX

Covalima (RCCT) 26-06-22–Sarani Parokia Fohorem kontribui dollar rihun neen atus nen rua nulu resin ida resin ba Komemorasaun loron Padroeira Igreja Parokia Imakulada Korasaun Maria…